Strojírenská výroba

Silnou stránkou společnosti je výroba speciálních svařenců, na které jsou kladeny vysoké kvalitativní nároky. Jedná se o svařence, které podléhají nedestruktivním zkouškám (elektromagnetická, ultrazvuková atd.). Jedná se například o svařence převodových skříní, základové rámy turbín, rámy lisů apod. Veškeré svařence jsme schopni dodat včetně strojního opracování a povrchové úpravy.

  • kusová a malosériová výroba
  • dle dodaných výkresů nebo včetně zpracování výrobní dokumentace
  • včetně opracování, konzervace, lakování atd.
  • WPQR pro met. 111 a 135 pro tloušťky do 400 mm
  • vč. NDT (UT, MT, VT, PT)

PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.