Jaka strana naše kompanije je proizvodnja specijalnih zavarenih delova za koje se postavljaju visoki zahtevi u pogledu kvaliteta zavarenih delova koji su često podvrgnuti testovima bez destrukcije (elektromagnetnim, ultrazvučnim i drugim metodama i slično). Radi se o, npr., zavarenim delovima menjača, okvira osnovnih turbina, okvirima za presovanje itd.. U mogućnosti smo da isporučimo sve zavarene delove uključujući i obradu proizvoda i površinsku obradu.

 

Konsultacije

Proizvodnja

Kontrola kvaliteta

Postoji nekoliko razloga
za saradnju sa nama 

  • proizvodnja po komadima i malim serijama
  • prema priloženim crtežima ili uključujući i obradu proizvodne dokumentacije
  • uključujući obradu, konzerviranje, lakiranje itd.
  • WPQR za met. 111 i 135 za debljine do 400 mm
  • nedestruktivna ispitivanja (UT, MT, VT, PT)

Mašinska proizvodnja - Primeri realizacija

Veliki adapter - predlog

Adapter veliki - realizacija

Kontejner

Menjač

Menjač

Okvir

Zavareni deo

Zavareni deo

Zavareni deo

Osnovni okvir


Želite li da budete i vi jedan od naših cenjenih kupaca?

Kontaktirajte nas
PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.