Nosač kalupa tip 200

Tehnički parametri

 • Sklopivi donji okvir 20°
 • Ugao otvaranja 70°
 • Podizanje zatezne ploče vazdušnim kesama ili hidrauličnim cilindrima do 200 mm
 • Tačno vođenje učvrsne ploče pomoću seta nosača i zupčastih točkova
 • Stezanje alata na različite načine
 • Maksimalna sila zatvaranja: A 240 kN, B 300 kN
 • Maksimalna težina alata: A 3.000 kg, B 4.000 kg
 • Maksimalne dimenzije alata: A 1550x950x650 mm, B 1900x1100x850 mm
Nosič formy typ 200

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2019)

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2019)

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2015)

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2006)

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2008)

Nosač kalupa tip 200 (godina proizvodnje 2005)Nosač kalupa tip 300

Tehnički parametri

 • Sklopivi donji okvir 20°
 • Sklopiva gornja ploča
 • Podizanje zatezne ploče vazdušnim kesama ili hidrauličnim cilindrima do 200 mm
 • Tačno vođenje učvrsne ploče pomoću seta nosača i zupčastih točkova
 • Stezanje alata na različite načine
 • Maksimalna sila zatvaranja: A 240 kN, B 300 kN
 • Maksimalna težina alata: A 3.000 kg, B 4.000 kg
 • Maksimalne dimenzije alata: A 1550x950x650 mm, B 1900x1100x850 mm
Nosič formy typ 300

Nosač kalupa tip 300 (godina proizvodnje 2019)

Nosač kalupa tip 300 (godina proizvodnje 2019)

Nosač kalupa tip 300 (godina proizvodnje 2017)

Nosač kalupa tip 300 (godina proizvodnje 2017)


Nosač kalupa tip 400

Tehnički parametri

 • Sklopivi donji okvir 70°
 • Podizanje zatezne ploče vazdušnim kesama ili hidrauličnim cilindrima do 200 mm
 • Tačno vođenje učvrsne ploče pomoću seta nosača i zupčastih točkova
 • Stezanje alata na različite načine
 • Mogućnost učvršćivanja dva alata
 • Mogućnost učvršćivanja glave za penušanje na dno kalupa
 • Sila zatezanja do 300 kN
 • Maksimalna težina alata do 4000 kg

 • Maksimalne dimenzije alata 2180x1850x860 mm

Nosič formy typ 400

Nosač kalupa tip 400

Nosač kalupa tip 400

Nosač kalupa tip 400Nosač kalupa tip 500

Tehnički parametri

 • Sklopivi donji okvir 70°
 • Sklopivi gornji okvir 80°
 • Podizanje zatezne ploče vazdušnim kesama ili hidrauličnim cilindrima do 200 mm
 • Tačno vođenje učvrsne ploče pomoću seta nosača i zupčastih točkova
 • Stezanje alata na različite načine
 • Mogućnost učvršćivanja dva alata
 • Mogućnost učvršćivanja glave za penušanje na dno kalupa
 • Sila zatezanja do 300 kN
 • Maksimalna težina alata do 4000 kg

 • Maksimalne dimenzije alata 2180x1850x860 mm

 • Takođe pogodno za servis alata
Nosič formy typ 500

Nosač kalupa tip 500

Nosač kalupa tip 500

Nosač kalupa tip 500


Nosač kalupa tip 1000

Tehnički parametri

 • Uspravni nosač alata
 • Dimenzije steznih ploča prema zahtevu kupca
 • Stezanje alata na različite načine
 • Snaga stezanja prema zahtevu kupca
 • Visina zazora između ploča kada su zatvorene i otvorene u skladu sa zahtevom mušterije
 • Nosač se može ugraditi u automatizovanu proizvodnu liniju
Nosič formy typ 1000

Nosač kalupa tip 1000

Nosač kalupa tip 1000

PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.