Realizacija kompletnog radnog mesta za 6 nosača kalupa, Birmingham, 2018

 

  • Hidraulični nosači tipa 400
  • Sigurnosna ograda
  • Hidraulični agregati
  • Upravljački sistem
Realizace kompletního pracoviště pro 6 nosičů forem, Birmingham, 2018

Realizacija kompletnog radnog mesta za 6 nosača kalupa, Birmingham, 2018


Realizacija kompletnog radnog mesta za dva nosača kalupa, Bratislava, 2016

  • Hidraulični nosači kalupa tipa 200
  • Sigurnosna ograda
  • Hidraulični agregati
  • Upravljački sistem
Realizace kompletního pracoviště pro dva nosiče forem, Bratislava, 2016

Realizacija kompletnog radnog mesta za dva nosača kalupa, Bratislava, 2016

PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.