Rodinný Podnik Česká republika


"Když jsem v roce 2001 začínal podnikat a trávil jsem celé dny v montérkách na dílně a noci pak u počítače, neměl jsem moc času přemýšlet o nějakých cílech. Daleko důležitější bylo zajistit obživu pro rodinu.

Když jsem přijímal první zaměstnance a mezi nimi byl můj otec, tchán, strýc a postupně se přidal i bratr a dcera, neznal jsem ještě pojem rodinná firma. Lidi jsem si prostě vždy vybíral tak, abych se na ně mohl spolehnout. Jedno jsem ale věděl od samého začátku. Vždy jsem spojoval svoji firmu se svým jménem. Nikdy jsem se nechtěl schovávat za anonymní název a vždy jsem to byl, a stále jsem, já, kdo zákazníkům svým jménem garantuje kvalitu našich zařízení.

Abych si tohle mohl dovolit, musela vždy naše firma fungovat jako jedna velká rodina. Kde, i když to občas zaskřípe, ve výsledku jde vždy všem o společný cíl a táhnou za jeden provaz. Bez ohledu na příbuzenské vztahy jsem tedy svoji firmu vždy považoval za rodinnou.

Je mi tak velkou ctí, že jsme letos splnili požadavky Definice rodinného podnikání a stali jsme se součástí Registru rodinných podniků ČR vedeným Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR."

- Michal Pešek

PEŠEK Machinery s.r.o. | PM PEŠEK

PEŠEK Machinery s.r.o.